Een optimale hulpverlening is voor iedereen van belang. Een gestroomlijnde administratie helpt dat doel te bereiken. DashCare ontzorgt gemeenten en zorginstellingen bij contractering, contractbeheer en declaraties. Zo kunnen zorgprofessionals hun tijd en energie vooral voor goede zorg inzetten. Meer dan veertig gemeenten en honderden (jeugd)hulpinstellingen in Nederland maken dagelijks gebruik van Aletta, het platform van DashCare.