Voor de jeugdhulp

DashCare heeft sinds de decentralisatie software voor jeugdhulpadministratie ontwikkeld. Het heeft geresulteerd in het veelomvattende pakket Aletta, waarmee de meestvoorkomende taken binnen de jeugdhulpadministratie aan de kant van jeugdhulpregio's en gemeenten mee kunnen worden uitgevoerd. Het geeft de gemeenschappelijke regeling of regionale uitvoerder, de back offices van de deelnemende gemeenten én de zorgaanbieders inzicht in de afgesloten contracten en geleverde producten/trajecten. Declaratie, uitputtingsanalyse en communicatie tussen de jeugdhulpaanbieder en de regio zijn enkele van de mogelijkheden die Aletta biedt.


Klik hier om meer te lezen over Aletta.


VeiligOversteken.nl

Voor iedereen die regelmatig met vertrouwelijke informatie werkt, zijn datalekken een nachtmerrie. Vooral wanneer het persoonsgegevens betreft, kan het verstrekkende gevolgen hebben als de informatie onveilig wordt verstuurd of verwerkt. Tijdens het ontwikkelen van zorgadministratieplatform Aletta, ontdekten we een grote behoefte om op een laagdrempelige manier vertrouwelijke bestanden te kunnen versturen en ontvangen. Op VeiligOversteken.nl hebben we een oplossing gebouwd die organisaties en professionals in staat stelt om precies dát te doen.

 

Lees meer…

Privacy-advies

DashCare heeft zich gespecialiseerd in privacybescherming en kan adviseren hoe te voorkomen dat gevoelige (persoons)gegevens kunnen worden onderschept of door een datalek in de verkeerde handen komen. Door de ontwikkeling van (jeugd)zorgadministratieplatform Aletta heeft DashCare ruime praktijkervaring met het verantwoord ontwerpen van kritische online infrastructuur die voldoet aan de Wbp en de nieuwe Europese privacyverordening.

Zorgverleners

Eén systeem voor niet alleen jeugdzorg of wmo, maar waarin een zo groot mogelijk deel van de administratie van een zorgverlener wordt geregeld. DashCare ziet het als een uitdaging om de wirwar aan software bij (middel)grote zorgverleners terug te brengen tot het minimum: een online pakket waarin zoveel mogelijk samenkomt en met elkaar werkt.

Wmo

Hoewel de doelgroepen van wmo en jeugdzorg verschillen, lijken de achterliggende administratieve processen erg veel op elkaar. Aletta is daarom eenvoudig aan te passen naar een veelomvattend platform voor wmo-administratie, dat door zowel gemeenten als zorgverleners kan worden ingezet.

Aarzel niet om contact op te nemen als u meer informatie wenst over bovengenoemde oplossingen of als u een heel ander softwarevraagstuk heeft. We denken graag met u mee!