VeiligOversteken.nl

Voor iedereen die regelmatig met vertrouwelijke informatie werkt, zijn datalekken een nachtmerrie. Vooral wanneer het persoonsgegevens betreft, kan het – zeker in het kader van de nieuwe Europese privacyverordening - verstrekkende gevolgen hebben als de informatie onveilig wordt verstuurd of verwerkt. Tijdens het ontwikkelen van zorgadministratieplatform Aletta, ontdekten we een grote behoefte om op een laagdrempelige manier vertrouwelijke bestanden te kunnen versturen en ontvangen.

 

VeiligOversteken.nl stelt organisaties en personen in staat om precies dát te doen.

 

Gevoelige informatie hoort niet per e-mail verzonden te worden. Zeker niet als bijvoorbeeld burgerservicenummers gekoppeld worden aan financiële gegevens of inzicht in wat voor zorg iemand ontvangt. Toch is dit precies wat op veel plaatsen gebeurt. Het mag niet, maar vaak is haast geboden of kiest de verzender voor het gemak.

 

Op VeiligOversteken.nl hebben we een platform ontwikkeld dat door organisaties en professionals gebruikt kan worden om verantwoord en veilig belangrijke berichten en bestanden op de juiste plek te krijgen.  VeiligOversteken.nl is onmisbaar voor bijvoorbeeld gemeenten, accountants, zorgverleners, wijkteams en justitie.


De belangrijkste kenmerken van VeiligOversteken.nl zijn:

 

Veiligheid

Vanaf het uploaden tot en met het downloaden worden het bericht en de bijlagen versleuteld. Alleen de ontvanger beschikt vanaf dat moment over de sleutel. De beveiliging en encryptie voldoen aan moderne en bewezen standaarden.  

 

Verificatie

Een veilig bericht naar de verkeerde ontvanger is evengoed een probleem. Weet zeker dat alleen de juiste ontvanger toegang krijgt tot het bericht dankzij onder andere geregistreerde gebruikers en multifactorauthenticatie.

 

Vriendelijk 

Vaak staat een veilige oplossing synoniem voor een gebruiksonvriendelijke oplossing. Bij het ontwerpen van VeiligOversteken.nl is gebruiksgemak in iedere stap van het ontwerpproces prominent meegenomen, zodat de workflow goed blijft.


VeiligOversteken.nl bevindt zich momenteel in een gelimiteerde pilotfase. Geïnteresseerd om VeiligOversteken.nl te gebruiken binnen uw organisatie? Neem contact op om een demo aan te vragen of uw organisatie aan te melden voor de pilot (beperkt beschikbaar).